ZDOBWANA WIEDZA

Oczywiście nie mogłoby tu wchodzić w grę przenoszenie wprost w przeszłość informacji, których analizy te udzielają, lecz raczej poszukiwanie w nich tego, co mogłoby się nazywać kierun- -kieni interpolacji. Każdy historyk nieustannie dokonuje interpo­lacji (kompletując luki w swej dokumentacji lub zapełniając z wy­obraźni braki między dwoma źródłami). Czyni to na podstawie tzw. ogólnej znajomości przedmiotu. Czyż nie jest to najlepszy ar­gument, że i w sprawie rozważanej można być odważniejszym?Kiedy dziś zdobywamy, dzięki przykładowi Indii, wiedzę, czym są początki uprzemysłowienia, jakie trudności napotyka za­stosowanie nowych technik, jak zachodzi rozpad małych wspólnot (włączając w to konsekwencje psychologiczne, moralne i społecz­ne, które wynikają z wyjęcia jednostki spod stałej i prznikliwej kontroli grupy); kiedy bierzemy pod uwagę konflikt tradycyjnych zasad i modernizacji, powstanie rynku wewnętrznego na skalę kra­ju, pojawienie się solidarności narodowej (z towarzyszącymi jej czasem przejawami nacjonalizmu), nie może być żadnej wątpli­wości: teraźniejszość tłumaczy historię! A więc jeszcze raz: bie­rzmy pod uwagę długie trwanie!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.