WYŁĄCZENIE DÓBR

W tym kontekście można zauważyć, że o wyłączenie pewnych -dóbr z wymienialności (np. ziemi) było zjawiskiem niemal powszechnym W’ Europie do niedawnych stosunkowo czasów, a jeśli była ona wy­mienialna, to nie każdy mógł w tej wymienialności brać udział (my­ślę :u nie tylko o wyłączeniu chłopów czy mieszczan z udziału w obrocie ziemią, lecz np. o tym, że w Polsce ordynacje istniały do drugiej wojny światowej); 2-o ziemia nie jest towarem wymienial­nym w Związku Radzieckim i niektórych krajach demokracji lu­dowej; 3-o w wielu krajach istnieją ograniczenia wymienialności walut zagranicznych czy dzieł sztuki, czyli właśnie dóbr o wysokiej „rzadkości”; 4-o w wielu krajach istnieją ograniczenia wymienial­ności mieszkań i terenów w wielkich miastach.Przykłady można by mnożyć. Ale sprawa jest bardziej skomplikowana.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.