W NAJDAWNIEJSZEJ GOSPODARCE

Weźmy przykład. Ćwierć wieku temu A. Dopsch  wy­stąpił z tezą głoszącą, że teoria ekonomiczna, przyjmująca istnienie najpierw gospodarki naturalnej, a następnie pieniężnej, nie wytrzy­muje weryfikacji historycznej. W najdawniejszej gospodarce mamy do czynienia z elementami gospodarki pieniężnej, w najnowszej zaś z elementami naturalnej. Zmiany są charakteru ilościowego, a wyrażają się w proporcjach. Znajdujemy tu, naszym zdaniem, wy­raz starej tendencji, którą nazwaliśmy wyżej nihil novi sub sole. Dopsch nie stosował wprawdzie metod statystycznych w swym wy­padku, ale metody statystyczne znalazły w takiej postawie podatny grunt, sprzyjający ich deformacji. J. Rutkowski, który w mistrzow­ski sposób posługiwał się metodą statystyczną, sformułował swoje stanowisko metodologiczne w sposób następujący: „Indywidua­lizm… ustrojów gospodarczych różnych terytoriów i epok polega nie tyle na obecności lub nieobecności, powstaniu lub zaniku pew­nych form i składników, ile na różnych ilościowych stosunkach, w jakich one występują”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.