TEZA MINIMALISTYCZNA

Na placu pozostała jedynie technika zbierania materia­łu o przeszłości, to, co Lelewel nazywał „naukami, dającymi poznać źródła historyczne”: znajomość starego pisma (paleografia, epigra- fia, papirologia), starych miar przestrzeni, czasu, wartości (metro­logia, chronologia, numizmatyka), techniki wykopaliskowej i kon­serwatorskiej (archeologia klasyczna i prehistoryczna, muzealnic­two, konserwatorstwo i archiwistyka) i długi szereg innych.Na tej płaszczyźnie możemy się do pewnego stopnia po­godzić z historykami-antykwarystami, lubującymi się w jedyności i niepowtarzalności faktu historycznego, zadowalającymi się aneg­dotą i literacką wizją. Zbieraczom zostawiamy zbieractwo (jego wy­niki niewiele jeszcze mają wspólnego z nauką!), a istotna praca na- * ukowa, naukowe opracowywanie materiału z przeszłości, przenie­sione byłyby do innych nauk humanistycznych.Czy nasza teza minimalistyczna nie przypomina nam mi- nimalistycznej tezy „Wienerkreisu”, który podobnie pragnął skoń­czyć z używaniem słowa „filozofia”?

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.