SPECYFICZNOŚĆ CHWILI OBECNEJ

Jeśli pamię­tamy o związku nauki z życiem, nie będziemy mieli wątpliwości, że w bieżącej chwili dziejowej Polski również historia społeczno- -gospodarcza i właśnie ona przeżyć musi swój przełom.Historia społeczno-gospodarcza sama, z natury rzeczy, ma już do pewnego stopnia charakter demokratyczny. Tak jak kiedyś historia dostarczała panującym danych o przeszłości ich dynastii (ad usum delphini), jak później dostarczała danych genealogicz­nych przedstawicielom warstw uprzywilejowanych — tak wresz­cie, wraz z narodzinami historii społeczno-gospodarczej, bohatera­mi wielkiej opowieści o czasach minionych stały się także klasy do­tąd upośledzone. Najpierw były one obiektami biernymi. Działal­nością swoją wzbudziwszy zaniepokojenie klas uprzywilejowanych — wzbudziły jednocześnie i zainteresowanie ich sobą, a tym sa­mym i swoją przeszłością. Stąd zajęcie się burżuazyjnej historio­grafii dziejami organizacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.