PRZEZWYCIĘŻENIE OGRANICZEŃ

Tylko ona umożliwi przezwyciężenie istniejących obecnie ograniczeń punktów widzenia, dających się zaobserwować w różnych krajach. Weź­my jeszcze raz przykład rewolucji przemysłowej. Czyż nie jest rze­czą niezmiernie charakterystyczną, że na Kongresie Rzymskim au­tor irancuski, charakteryzując nowsze badania zachodnioeuropeis- skie na ten temat, podkreśla, iż stosunkowo dobrze zbadane są za­gadnienia inwestycji, warunków materialnych procesu produkcyj­nego, finansowania i kalkulacji, natomiast ,,w wielu wypadkach niejasne są okoliczności dotyczące rekrutacji, a jeszcze bardziej przygotowania do wykonywania zawodu”, podobnie jak „często nie­jasne jest pochodzenie siły roboczej”. „To samo dotyczy rzeczy­wistych warunków pracy — z uwagi na różnicę w zarobkach uzys- lwanych gdzie indziej i z uwagi na godziny nieprzepracowane — bądz na bezrobocie — pierwsze wynagradzane, drugie nie które mogą mieć wpływ w cyklu całorocznym na warunki bytowania podczas rewolucji przemysłowej”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.