PORÓWNYWALNOŚĆ W CZASIE I PRZESTRZENI

Fernand Braudel mówiąc o długim trwaniu nie traktuje jedynie o faktach dających się zmierzyć ilościowo. Te ostatnie do­starczają jednak, moim zdaniem, doskonałego pola dla analizy pewnych trudności metodologicznych związanych ściśle z badania­mi długiego trwania.Dla przykładu — problem długich serii. Jasne, że prze­dłużenie serii zwiększa możliwości analizy. Można powiedzieć, że seria dwukrotnie dłuższa zawiera znacznie więcej niż zdwojone mo­żliwości analizy . Dla współczesnych statystyków jest to prawda oczywista. Jednak przeniesienie tej teorii bez zastrzeżeń na grunt historii wzbudza duże opory, gdy idzie o serie bardzo długie. „Ana­liza historyczno-statystyczna stara się wykryć elementy niezmien­ne w świecie gospodarczym zmiennym” — napisał słusznie Simon Kuznets.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.