NIESPRECYZOWANIE

Chcemy być dobrze zrozumiani. Ani teza prof. Rutkow­skiego, ani metoda, którą tezy swej dowodzi, nam nie odpowiada.Przy takim niesprecyzowaniu, jakim w logice formalnej „cieszy się” pojęcie syntezy, trudno tu stawiać jakieś zarzuty for­malne samej metodzie. Jednak przy silnym wzajemnym powiąza­niu, jakie występuje między wszystkimi elementami życia społecz­no-gospodarczego, dowód taki, jak przeprowadzony przez prof. Rut­kowskiego, można by z powodzeniem przeprowadzić i odnośnie róż­nych innych zagadnień.Podjęlibyśmy się np. przeprowadzić dowód, że do istot­nego poznania form, kierunków, rozmiarów i struktur handlu za­granicznego trzeba poznać wszystkie elementy, tradycyjnie zalicza­ne do historii społeczno-gospodarczej. A czy dowodzi to, że zagad­nienie handlu zagranicznego jest kluczem do syntezy interesującej nas dyscypliny wiedzy? Bynajmniej. Tezą prof. Rutkowskiego nie jesteśmy przekonani.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.