NATURALNE TRUDNOŚCI

Jeśli zatrzymaliśmy się tak długo nad tymi sprawami, to po to, by ukazać trudności, które napotyka metoda porównawcza, nawet gdy idzie o kategorię spraw mierzalnych i stosunkowo łat­wych do uchwycenia.To, co odnosi się do porównań w przestrzeni, można, z kilkoma drobnymi modyfikacjami, odnieść jednako do porównań dwóch momentów z dziejów tego samego społeczeństwa. Naturalnie trudności maleją, gdy porównuje się dwa kra­je o podobnych modelach cywilizacyjnych lub dwa zbliżone mo­menty z przeszłości tego samego kraju. Ale czas społeczny ma — jak się *to mówi — długość bardzo zmienną. Dla przykładu: dzie­sięć ostatnich lat naszego stulecia, lata rozpowszechnienia mas plas­tycznych, penicyliny, radaru, zdalnego kierowania, telewizji, auto­matyki, wydają się okresem wystarczająco długim, aby badania prowadzone w jego granicach już napotykały duże trudności. A nas przecież interesują porównania w dużo dłuższym trwaniu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.