NAGROMADZENIE MATERIAŁU

Nagromadzenie ogromnego materiału empirycznego, ten­dencja do uzyskiwania liczb globalnych (zwłaszcza właśnie w ba­daniach dochodu narodowego), a przede wszystkim potrzeby ak­tualne nauki ekonomicznej spowodowały w ostatnich latach ogrom­ny rozwój tego, co nazywa się w nauce anglosaskiej Theory of Economic Growth. Problematyka sama jest, rzecz jasna, tak stara, jak i nauka ekonomiczna, jednak nowość metod pozwala mówić o no- w*ym niemal zjawisku. Wpływ tych badań na naukę historii gospo­darczej jest jak dotąd stosunkowo nikły, wydaje się jednak, że moż­na się spodziewać jego dowodów w najbliższych latach. Byłoby to dla nauk historycznych zjawiskiem dużej miary.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.