JAWNY CHARAKTER BADAŃ

Gdy badania Hume’a miały jawnie ideologiczny charakter, były walką z legendą o rzekomo niezmiernie wysokim zaludnieniu świata starożytnego w obronie oświeceniowej teorii postępu — obecnie badania statystyczno-historyczne interpretowane są często jako droga do „wyzwolenia się z ideologii”, droga do poznania obiektywnego.Ideologicznie popularność metod statystycznych w bada­niach historycznych wywodzi się, naszym zdaniem, z neopozyty- wizmu. Marzenie o intersubiektywizmie, wymierzalności i umoż­liwionej przez tę wymierzalność sprawdzalności wydaje się mieć tę genezę. Z neopozytywizmem łączy nowsze tendencje statystyczno- -historyczne dążenie do ścisłości i empirycznej konkretności, z neo­pozytywizmem też łączy je nieraz złudzenie o nienaukowości poz­nania nie ujętego w kategorie wymierzalne, czasem zaś również i lęk przed uogólnieniami.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.