ENSTUZJASTYCZNE PRZYJĘCIE

Program ten spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem zgromadzonych. Utworzono specjalną komisję międzynarodową, możemy więc za kilka lat spodziewać się pierwszych rezultatów. I tu na pierwszy plan wśród stojących przed nami zadań wysuwa się postulat sze­rokich dyskusji teoretycznych. Nie ma innych badań statystycz­nych, jak tylko kierowane przez teorię. Idzie o wybranie teorii naj­bardziej adekwatnej badanej rzeczywistości. Przyjęcie w różnych badaniach różnych teorii za punkt wyjścia może niesłychanie utrudnić ich wykorzystanie i zmniejszyć porównywalność rezulta­tów. I tu jednak w najgorszym nawet razie przy publikacji bardzo szczegółowych wyników powinna być możliwość ugrupowania ich przez badacza w kategorie, które uważa za słuszne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.