DAWNE HISTORIE

Lecz są to tylko dawne historie. W ciągu ostatnich lat nauki ekonomiczne przeżyły ogromny szok. Z ilościowego punktu widzenia wśród produktów pracy ekonomistów zapewne wciąż do­minują opis i mikrografia teraźniejszości. Czyż jednak my, histo­rycy, mamy prawo jako pierwsi rzucić w nich kamieniem? Zresztą zmiany decydujące pojawiły się pod wpływem przemożnym, choć nie wyłącznym, trzech czynników: zmian zachodzących w gospo­darce kapitalistycznej, rozwoju gospodarki socjalistycznej oraz „odkrycia” ekonomiki krajów zacofanych.Zmiany zachodzące w łonie kapitalizmu jeszcze w okre­sie poprzedzającym ostatnią wojnę światową prowadziły w nauce do prób zbliżenia tradycyjnego schematu ku obserwowanej rze­czywistości. Myślimy tu zwłaszcza o teorii rynku niedosko­nałego, stworzonej jednocześnie, niezależnie, lecz pod presją tej samej palącej potrzeby, przez Joan Robinson 8 i Edwarda H. Chamberlina . Ich wysiłek zmierzał do realizmu, nawet jeśli, po drodze oddali cesarzowi co cesarskie w zakresie spekulacji abstrak­cyjnej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.