CZYNNIKI GOSPODARCZE

Gospodarowanie jest walką człowieka z przyrodą o wy­darcie jej niezbędnych dlań środków egzystencji. Gospodarowanie jest zespołem stosunków międzyludzkich, nawiązywanych w toku i dla skutecznego prowadzenia tej walki.Zasób posiadanej przez człowieka wiedzy, jego znajo­mość praw przyrody, dających się wykorzystać w produkcji, uzbro­jenie w narzędzia, zwiększające siłę i skuteczność jego pracy, wreszcie stosunki międzyludzkie, stosunki społeczne, które czasem sprzyjają stosowaniu efektywniejszych metod produkcyjnych, cza­sem zaś je hamują — wszystko to razem w ostatecznym rachunku znajduje wyraz w wynikach produkcyjnych, w rozmiarach produk­cji globalnej, wydajności ludzkiej pracy, w stopniu pokrycia ludz­kich potrzeb, wreszcie długości życia ludzkiego, która jest spraw­dzianem adaptacji człowieka do naturalnego i społecznego środo­wiska, w którym przyszło mu żyć.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.